Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78559 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a all byrddau iechyd alluogi cartrefi gofal i gynnal clinigau therapi mewnwythiennol cymunedol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 22/07/2019

If a person requiring regular intravenous medication lives in a care home with nursing, so long as a prescription is written and it can be fulfilled by the local pharmacy then competent nursing staff within the care home can give this medication.

 

If a health board wishes to organise a walk in clinic in a non NHS setting it can.  The health board would however need to assure itself that this would constitute value for public money.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru