Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78009 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2019

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gwneud o'r casgliadau a'r argymhellion sydd yn adroddiad Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r Cyffredin ar e-sigaréts a pha gamau, os o gwbl, y mae'r Gweinidog yn bwriadu eu cymryd o ganlyniad?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 20/03/2019

The UK Government has committed to a review of the regulatory impact of the EU legislation on e-cigarettes on the back of the recommendations made in the House of Commons Science and Technology Committee report, and we will work together with them on that. We will be reviewing the available evidence on e-cigarettes as the consensus statement on e-cigarettes, which I recently referred to in the Senedd, is developed.

Dysgu am Senedd Cymru