Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn 27/11/2019

NDM7208 - Dadl Cyfnod 4 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7208 - Debate: Stage 4 of the Senedd and Elections (Wales) Bill

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 19 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Julie Morgan AM Janet Finch-Saunders AM
Lynne Neagle AM Mark Reckless AM
Siân Gwenllian AM David J Rowlands AM
Llyr Gruffydd AM Mark Isherwood AM
Jenny Rathbone AM Paul Davies AM
Lesley Griffiths AM Darren Millar AM
Jane Hutt AM Gareth Bennett AM
David Rees AM David Melding AM
Kirsty Williams AM Suzy Davies AM
Elin Jones AM Nick Ramsay AM
Joyce Watson AM Michelle Brown AM
Dafydd Elis-Thomas AM Angela Burns AM
Lee Waters AM Russell George AM
Bethan Sayed AM Neil McEvoy AM
Ken Skates AM Neil Hamilton AM
Mike Hedges AM Mandy Jones AM
Carwyn Jones AM Andrew RT Davies AM
Julie James AM Caroline Jones AM
Vikki Howells AM
Adam Price AM
Jeremy Miles AM
Eluned Morgan AM
Alun Davies AM
Dawn Bowden AM
Dai Lloyd AM
Mark Drakeford AM
Huw Irranca-Davies AM
Jayne Bryant AM
John Griffiths AM
Vaughan Gething AM
Hefin David AM
Rhianon Passmore AM
Rhun ap Iorwerth AM
Leanne Wood AM
Mick Antoniw AM
Ann Jones AM
Jack Sargeant AM
Helen Mary Jones AM
Rebecca Evans AM
Delyth Jewell AM

NDM7191 - Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Canser y Pancreas

NDM7191 - Member Debate under Standing Order 11.21(iv) - Pancreatic Cancer

O blaid / For: 33 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 12
Andrew RT Davies AM Lesley Griffiths AM
David Rees AM Vaughan Gething AM
Russell George AM Jane Hutt AM
Jack Sargeant AM Julie Morgan AM
Mike Hedges AM Julie James AM
Nick Ramsay AM Rebecca Evans AM
Hefin David AM Ken Skates AM
Angela Burns AM Eluned Morgan AM
John Griffiths AM Jeremy Miles AM
Janet Finch-Saunders AM Lee Waters AM
Rhun ap Iorwerth AM Dafydd Elis-Thomas AM
Lynne Neagle AM Mark Drakeford AM
Vikki Howells AM
Mark Reckless AM
Neil McEvoy AM
Neil Hamilton AM
Llyr Gruffydd AM
Jayne Bryant AM
Huw Irranca-Davies AM
Mandy Jones AM
Michelle Brown AM
Siân Gwenllian AM
Mark Isherwood AM
Dawn Bowden AM
Helen Mary Jones AM
Alun Davies AM
Joyce Watson AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Caroline Jones AM
Leanne Wood AM
Darren Millar AM
Dai Lloyd AM
Gareth Bennett AM

NDM7206 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cynnig heb ei ddiwygio

NDM7206 - Welsh Conservatives Debate - Motion without amendment

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 31 Ymatal / Abstain: 1
Andrew RT Davies AM Vikki Howells AM Neil Hamilton AM
Caroline Jones AM Helen Mary Jones AM
Nick Ramsay AM Rhun ap Iorwerth AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Jack Sargeant AM
Gareth Bennett AM Mark Drakeford AM
Darren Millar AM Dai Lloyd AM
Michelle Brown AM Jeremy Miles AM
Angela Burns AM Rebecca Evans AM
Russell George AM Neil McEvoy AM
Mark Isherwood AM Julie James AM
David J Rowlands AM Jayne Bryant AM
Mark Reckless AM Vaughan Gething AM
Janet Finch-Saunders AM Hefin David AM
Mandy Jones AM Dawn Bowden AM
John Griffiths AM
Huw Irranca-Davies AM
Eluned Morgan AM
Alun Davies AM
Llyr Gruffydd AM
Joyce Watson AM
Lesley Griffiths AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Lee Waters AM
Ken Skates AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Mike Hedges AM
Lynne Neagle AM
Siân Gwenllian AM
Julie Morgan AM
Leanne Wood AM

NDM7206 - Gwelliant 1

NDM7206 - Amendment 1

O blaid / For: 8 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Neil McEvoy AM Andrew RT Davies AM
Dai Lloyd AM Nick Ramsay AM
Leanne Wood AM Caroline Jones AM
Dafydd Elis-Thomas AM Ken Skates AM
Llyr Gruffydd AM Mark Drakeford AM
Siân Gwenllian AM Alun Davies AM
Helen Mary Jones AM Dawn Bowden AM
Rhun ap Iorwerth AM Darren Millar AM
Eluned Morgan AM
Gareth Bennett AM
Joyce Watson AM
Mark Isherwood AM
Lee Waters AM
Jeremy Miles AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mike Hedges AM
David J Rowlands AM
John Griffiths AM
Angela Burns AM
Mark Reckless AM
Rebecca Evans AM
Lynne Neagle AM
Jayne Bryant AM
Huw Irranca-Davies AM
Mandy Jones AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Lesley Griffiths AM
Janet Finch-Saunders AM
Russell George AM
Julie Morgan AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Neil Hamilton AM
Michelle Brown AM
Hefin David AM
Jack Sargeant AM
Vaughan Gething AM

NDM7206 - Gwelliant 2

NDM7206 - Amendment 2

O blaid / For: 24 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Alun Davies AM Mandy Jones AM
Julie Morgan AM Leanne Wood AM
Julie James AM David J Rowlands AM
Dawn Bowden AM Russell George AM
Lynne Neagle AM Helen Mary Jones AM
Mark Drakeford AM Gareth Bennett AM
Ken Skates AM Mark Reckless AM
Vaughan Gething AM Neil McEvoy AM
Lee Waters AM Darren Millar AM
Vikki Howells AM Janet Finch-Saunders AM
David Rees AM Rhun ap Iorwerth AM
Jack Sargeant AM Dai Lloyd AM
John Griffiths AM Michelle Brown AM
Huw Irranca-Davies AM Nick Ramsay AM
Joyce Watson AM Angela Burns AM
Hefin David AM Mark Isherwood AM
Dafydd Elis-Thomas AM Siân Gwenllian AM
Jayne Bryant AM Caroline Jones AM
Rebecca Evans AM Andrew RT Davies AM
Mike Hedges AM Llyr Gruffydd AM
Eluned Morgan AM Neil Hamilton AM
Jeremy Miles AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM

NDM7206 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig fel y'i diwygiwyd

NDM7206 - Welsh Conservatives Debate as amended

O blaid / For: 24 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Jack Sargeant AM Angela Burns AM
Dafydd Elis-Thomas AM Mark Isherwood AM
Huw Irranca-Davies AM Michelle Brown AM
Vikki Howells AM Rhun ap Iorwerth AM
Mike Hedges AM Siân Gwenllian AM
Jane Hutt AM Llyr Gruffydd AM
David Rees AM Janet Finch-Saunders AM
Hefin David AM Neil Hamilton AM
Vaughan Gething AM Mark Reckless AM
Jayne Bryant AM David J Rowlands AM
Lee Waters AM Caroline Jones AM
Lynne Neagle AM Mandy Jones AM
Julie Morgan AM Andrew RT Davies AM
Ken Skates AM Leanne Wood AM
Rebecca Evans AM Nick Ramsay AM
Julie James AM Dai Lloyd AM
Lesley Griffiths AM Darren Millar AM
John Griffiths AM Helen Mary Jones AM
Mark Drakeford AM Neil McEvoy AM
Alun Davies AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Dawn Bowden AM Gareth Bennett AM
Joyce Watson AM Russell George AM
Eluned Morgan AM
Jeremy Miles AM

NDM7205 - Dadl Blaid Brexit - Cynnig heb ei ddiwygio

NDM7205 - Brexit Party Debate - Motion without amendment

O blaid / For: 6 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 1
Neil Hamilton AM Leanne Wood AM Gareth Bennett AM
David J Rowlands AM Dawn Bowden AM
Neil McEvoy AM Janet Finch-Saunders AM
Caroline Jones AM Ken Skates AM
Mark Reckless AM Darren Millar AM
Mandy Jones AM Julie Morgan AM
Andrew RT Davies AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
David Rees AM
Jeremy Miles AM
Lesley Griffiths AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Llyr Gruffydd AM
Mike Hedges AM
Lynne Neagle AM
Jayne Bryant AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Nick Ramsay AM
Lee Waters AM
Mark Drakeford AM
Huw Irranca-Davies AM
Jane Hutt AM
Mark Isherwood AM
John Griffiths AM
Angela Burns AM
Jack Sargeant AM
Vaughan Gething AM
Russell George AM
Hefin David AM
Joyce Watson AM
Rebecca Evans AM
Siân Gwenllian AM
Julie James AM
Dai Lloyd AM
Rhun ap Iorwerth AM
Helen Mary Jones AM
Michelle Brown AM
Vikki Howells AM

NDM7205 - Gwelliant 1

NDM7205 - Amendment 1

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 1
Joyce Watson AM Caroline Jones AM Neil Hamilton AM
Ken Skates AM David J Rowlands AM
Mark Isherwood AM Neil McEvoy AM
Lee Waters AM Mandy Jones AM
Dafydd Elis-Thomas AM Mark Reckless AM
Leanne Wood AM
Julie James AM
David Rees AM
Vaughan Gething AM
Hefin David AM
Russell George AM
Helen Mary Jones AM
Nick Ramsay AM
Mark Drakeford AM
Dai Lloyd AM
Andrew RT Davies AM
Gareth Bennett AM
Jeremy Miles AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
Dawn Bowden AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM
Darren Millar AM
John Griffiths AM
Mike Hedges AM
Angela Burns AM
Julie Morgan AM
Lynne Neagle AM
Siân Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
Jane Hutt AM
Janet Finch-Saunders AM
Jayne Bryant AM
Vikki Howells AM
Rhun ap Iorwerth AM
Jack Sargeant AM
Rebecca Evans AM
Michelle Brown AM
Huw Irranca-Davies AM

NDM7205 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid fel y'i diwygiwyd

NDM7205 - Brexit Party Debate as amended

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 4
Jack Sargeant AM Neil McEvoy AM Mandy Jones AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Caroline Jones AM
Neil Hamilton AM Mark Reckless AM
Helen Mary Jones AM David J Rowlands AM
Andrew RT Davies AM
Rebecca Evans AM
Russell George AM
Vaughan Gething AM
Hefin David AM
Angela Burns AM
John Griffiths AM
Jayne Bryant AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Michelle Brown AM
Rhun ap Iorwerth AM
Mark Drakeford AM
Jeremy Miles AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
Darren Millar AM
Dawn Bowden AM
Gareth Bennett AM
Dai Lloyd AM
Nick Ramsay AM
Julie James AM
Ken Skates AM
Lee Waters AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Joyce Watson AM
Mark Isherwood AM
Leanne Wood AM
Mike Hedges AM
Jane Hutt AM
Julie Morgan AM
Janet Finch-Saunders AM
Lynne Neagle AM
Siân Gwenllian AM
Llyr Gruffydd AM
Lesley Griffiths AM
David Rees AM

Dysgu am Senedd Cymru