Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn 18/04/2018

Cynnig am Ddadl Frys o dan Reol Sefydlog 12.69

Proposal for an Urgent Debate under Standing Order 12.69

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 9 Ymatal / Abstain: 15
Mohammad Asghar (Oscar) AM Caroline Jones AM Lesley Griffiths AM
Leanne Wood AM Mandy Jones AM Vaughan Gething AM
Angela Burns AM Rhianon Passmore AM Hannah Blythyn AM
Nick Ramsay AM Vikki Howells AM Kirsty Williams AM
Lee Waters AM Jenny Rathbone AM Julie James AM
Dai Lloyd AM Michelle Brown AM Lynne Neagle AM
Paul Davies AM Gareth Bennett AM Joyce Watson AM
Andrew RT Davies AM David J Rowlands AM Rebecca Evans AM
Simon Thomas AM Neil Hamilton AM Jack Sargeant AM
Siân Gwenllian AM Mark Drakeford AM
Mick Antoniw AM Alun Davies AM
Julie Morgan AM Dafydd Elis-Thomas AM
Jayne Bryant AM Jeremy Miles AM
Adam Price AM Eluned Morgan AM
Russell George AM Huw Irranca-Davies AM
Bethan Sayed AM
David Rees AM
Suzy Davies AM
Mark Isherwood AM
Jane Hutt AM
Dawn Bowden AM
Darren Millar AM
John Griffiths AM
David Melding AM
Mike Hedges AM
Mark Reckless AM
Llyr Gruffydd AM

NDM6702 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6702 - Welsh Conservatives debate: Motion without amendment

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 1
Bethan Sayed AM Mike Hedges AM Jack Sargeant AM
Michelle Brown AM Dawn Bowden AM
Mandy Jones AM Hefin David AM
Suzy Davies AM Lee Waters AM
Mark Isherwood AM Mark Drakeford AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Julie Morgan AM
Andrew RT Davies AM Hannah Blythyn AM
Russell George AM David Rees AM
Mark Reckless AM Jenny Rathbone AM
Llyr Gruffydd AM Carwyn Jones AM
Neil Hamilton AM Rebecca Evans AM
Caroline Jones AM John Griffiths AM
Neil McEvoy AM Vaughan Gething AM
Leanne Wood AM Mick Antoniw AM
Simon Thomas AM Lynne Neagle AM
Paul Davies AM Vikki Howells AM
Janet Finch-Saunders AM Jayne Bryant AM
Gareth Bennett AM Huw Irranca-Davies AM
Nick Ramsay AM Julie James AM
Siân Gwenllian AM Lesley Griffiths AM
David Melding AM Ken Skates AM
Dai Lloyd AM Rhianon Passmore AM
Darren Millar AM Eluned Morgan AM
Angela Burns AM Jeremy Miles AM
Adam Price AM Jane Hutt AM
David J Rowlands AM Kirsty Williams AM
Joyce Watson AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Alun Davies AM

NDM6702 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6702 - Welsh Conservatives debate: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 1
Kirsty Williams AM Darren Millar AM Jack Sargeant AM
Vikki Howells AM Neil Hamilton AM
Rebecca Evans AM Janet Finch-Saunders AM
Lesley Griffiths AM Leanne Wood AM
Eluned Morgan AM Gareth Bennett AM
John Griffiths AM Caroline Jones AM
Dawn Bowden AM Adam Price AM
Jeremy Miles AM Mandy Jones AM
Mick Antoniw AM Neil McEvoy AM
Mike Hedges AM Russell George AM
Vaughan Gething AM Bethan Sayed AM
Mark Drakeford AM Mark Reckless AM
Ken Skates AM Llyr Gruffydd AM
Jane Hutt AM Mark Isherwood AM
David Rees AM David J Rowlands AM
Alun Davies AM Paul Davies AM
Carwyn Jones AM Nick Ramsay AM
Dafydd Elis-Thomas AM Dai Lloyd AM
Hefin David AM Suzy Davies AM
Lee Waters AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Rhianon Passmore AM Michelle Brown AM
Julie James AM Angela Burns AM
Lynne Neagle AM Simon Thomas AM
Jayne Bryant AM Siân Gwenllian AM
Julie Morgan AM David Melding AM
Joyce Watson AM Andrew RT Davies AM
Hannah Blythyn AM
Jenny Rathbone AM
Huw Irranca-Davies AM

NDM6702 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6702 - Welsh Conservatives debate: Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 1
Dawn Bowden AM Mark Reckless AM Jack Sargeant AM
Lee Waters AM Mandy Jones AM
Hannah Blythyn AM Mark Isherwood AM
Alun Davies AM Neil Hamilton AM
Lynne Neagle AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jayne Bryant AM Andrew RT Davies AM
Rebecca Evans AM Llyr Gruffydd AM
Joyce Watson AM Siân Gwenllian AM
Jane Hutt AM Leanne Wood AM
Kirsty Williams AM Janet Finch-Saunders AM
Lesley Griffiths AM Michelle Brown AM
Mick Antoniw AM Bethan Sayed AM
Dafydd Elis-Thomas AM Darren Millar AM
Mike Hedges AM Simon Thomas AM
Julie Morgan AM Caroline Jones AM
Carwyn Jones AM Paul Davies AM
Vaughan Gething AM Nick Ramsay AM
Jeremy Miles AM Neil McEvoy AM
Mark Drakeford AM Russell George AM
Vikki Howells AM Adam Price AM
Rhianon Passmore AM David Melding AM
Jenny Rathbone AM Dai Lloyd AM
Ken Skates AM David J Rowlands AM
John Griffiths AM Suzy Davies AM
Eluned Morgan AM Angela Burns AM
Huw Irranca-Davies AM Gareth Bennett AM
David Rees AM
Hefin David AM
Julie James AM

NDM6703 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6703 - Welsh Conservatives debate: Motion without amendment

O blaid / For: 26 Yn erbyn / Against: 30 Ymatal / Abstain: 0
Leanne Wood AM Jane Hutt AM
Adam Price AM Hannah Blythyn AM
Angela Burns AM Mike Hedges AM
Dai Lloyd AM Alun Davies AM
David Melding AM Hefin David AM
Michelle Brown AM Joyce Watson AM
Paul Davies AM Rhianon Passmore AM
Andrew RT Davies AM Jayne Bryant AM
Siân Gwenllian AM Dafydd Elis-Thomas AM
Nick Ramsay AM David Rees AM
Simon Thomas AM Vikki Howells AM
Janet Finch-Saunders AM Mark Drakeford AM
Suzy Davies AM Mick Antoniw AM
Llyr Gruffydd AM Julie James AM
Russell George AM Jenny Rathbone AM
Mark Isherwood AM Vaughan Gething AM
Mark Reckless AM Jack Sargeant AM
Gareth Bennett AM Carwyn Jones AM
Mandy Jones AM Huw Irranca-Davies AM
Caroline Jones AM Dawn Bowden AM
Bethan Sayed AM Rebecca Evans AM
Neil Hamilton AM John Griffiths AM
Darren Millar AM Ken Skates AM
Neil McEvoy AM Lynne Neagle AM
David J Rowlands AM Julie Morgan AM
Mohammad Asghar (Oscar) AM Kirsty Williams AM
Lee Waters AM
Lesley Griffiths AM
Jeremy Miles AM
Eluned Morgan AM

NDM6703 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6703 - Welsh Conservatives debate: Amendment 1

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 0
Lee Waters AM Adam Price AM
Mike Hedges AM Andrew RT Davies AM
Hefin David AM Mandy Jones AM
Lynne Neagle AM Dai Lloyd AM
Lesley Griffiths AM Neil McEvoy AM
Jayne Bryant AM Simon Thomas AM
Rhianon Passmore AM Neil Hamilton AM
Jenny Rathbone AM Angela Burns AM
Kirsty Williams AM Michelle Brown AM
Vaughan Gething AM Llyr Gruffydd AM
Jane Hutt AM Leanne Wood AM
John Griffiths AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Carwyn Jones AM Caroline Jones AM
Jeremy Miles AM Darren Millar AM
Julie Morgan AM Siân Gwenllian AM
Eluned Morgan AM David Melding AM
David Rees AM Janet Finch-Saunders AM
Vikki Howells AM Gareth Bennett AM
Ken Skates AM Bethan Sayed AM
Hannah Blythyn AM Suzy Davies AM
Jack Sargeant AM Nick Ramsay AM
Alun Davies AM Mark Isherwood AM
Julie James AM Paul Davies AM
Mick Antoniw AM David J Rowlands AM
Dawn Bowden AM Mark Reckless AM
Rebecca Evans AM Russell George AM
Mark Drakeford AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Huw Irranca-Davies AM
Joyce Watson AM

NDM6703 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6703 - Welsh Conservatives debate: Motion as amended

O blaid / For: 30 Yn erbyn / Against: 26 Ymatal / Abstain: 0
Jenny Rathbone AM Nick Ramsay AM
Vikki Howells AM Suzy Davies AM
Rebecca Evans AM Paul Davies AM
Ken Skates AM Darren Millar AM
Joyce Watson AM Michelle Brown AM
Dawn Bowden AM Bethan Sayed AM
Julie Morgan AM Dai Lloyd AM
David Rees AM Janet Finch-Saunders AM
Julie James AM Gareth Bennett AM
Mick Antoniw AM Siân Gwenllian AM
Alun Davies AM Andrew RT Davies AM
Jeremy Miles AM Llyr Gruffydd AM
Jayne Bryant AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jack Sargeant AM Neil McEvoy AM
Jane Hutt AM David J Rowlands AM
Lesley Griffiths AM David Melding AM
Lynne Neagle AM Simon Thomas AM
Hannah Blythyn AM Adam Price AM
Kirsty Williams AM Angela Burns AM
Rhianon Passmore AM Neil Hamilton AM
Carwyn Jones AM Leanne Wood AM
Mike Hedges AM Mark Isherwood AM
Eluned Morgan AM Mandy Jones AM
Lee Waters AM Mark Reckless AM
John Griffiths AM Russell George AM
Mark Drakeford AM Caroline Jones AM
Hefin David AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Vaughan Gething AM
Huw Irranca-Davies AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Motion without amendment

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 30 Ymatal / Abstain: 12
Gareth Bennett AM Huw Irranca-Davies AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Caroline Jones AM Lynne Neagle AM Paul Davies AM
Llyr Gruffydd AM Julie Morgan AM Suzy Davies AM
David J Rowlands AM Rebecca Evans AM Mark Reckless AM
Bethan Sayed AM Jayne Bryant AM Mark Isherwood AM
Dai Lloyd AM Dafydd Elis-Thomas AM Nick Ramsay AM
Leanne Wood AM Carwyn Jones AM Russell George AM
Neil McEvoy AM Jenny Rathbone AM David Melding AM
Neil Hamilton AM Mick Antoniw AM Darren Millar AM
Simon Thomas AM Rhianon Passmore AM Janet Finch-Saunders AM
Adam Price AM Vaughan Gething AM Angela Burns AM
Mandy Jones AM Dawn Bowden AM Andrew RT Davies AM
Siân Gwenllian AM Alun Davies AM
Michelle Brown AM Joyce Watson AM
Lesley Griffiths AM
Ken Skates AM
Kirsty Williams AM
Eluned Morgan AM
Jane Hutt AM
David Rees AM
Jeremy Miles AM
John Griffiths AM
Mike Hedges AM
Hefin David AM
Hannah Blythyn AM
Mark Drakeford AM
Jack Sargeant AM
Lee Waters AM
Vikki Howells AM
Julie James AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Gwelliant 1

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Amendment 1

O blaid / For: 39 Yn erbyn / Against: 17 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AM Paul Davies AM
Kirsty Williams AM Andrew RT Davies AM
Ken Skates AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Jenny Rathbone AM Janet Finch-Saunders AM
Jack Sargeant AM Russell George AM
Lee Waters AM Michelle Brown AM
Rebecca Evans AM Darren Millar AM
Huw Irranca-Davies AM Caroline Jones AM
Siân Gwenllian AM Nick Ramsay AM
Julie James AM Mark Isherwood AM
John Griffiths AM David Melding AM
Llyr Gruffydd AM Angela Burns AM
Vikki Howells AM Suzy Davies AM
Hannah Blythyn AM Neil Hamilton AM
Jane Hutt AM Gareth Bennett AM
Mike Hedges AM Mark Reckless AM
Neil McEvoy AM David J Rowlands AM
Bethan Sayed AM
Vaughan Gething AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Lesley Griffiths AM
Carwyn Jones AM
Jeremy Miles AM
Dai Lloyd AM
Dawn Bowden AM
Rhianon Passmore AM
Alun Davies AM
Eluned Morgan AM
Hefin David AM
Lynne Neagle AM
Simon Thomas AM
Adam Price AM
Julie Morgan AM
Mark Drakeford AM
Jayne Bryant AM
Leanne Wood AM
Mick Antoniw AM
Joyce Watson AM
David Rees AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Gwelliant 2

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Amendment 2

O blaid / For: 32 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Dafydd Elis-Thomas AM Siân Gwenllian AM
Jane Hutt AM David Melding AM
Dawn Bowden AM Simon Thomas AM
Julie Morgan AM Llyr Gruffydd AM
Alun Davies AM Adam Price AM
Jack Sargeant AM Gareth Bennett AM
Eluned Morgan AM David J Rowlands AM
Ken Skates AM Caroline Jones AM
Jeremy Miles AM Mark Isherwood AM
Carwyn Jones AM Andrew RT Davies AM
Neil McEvoy AM Neil Hamilton AM
Huw Irranca-Davies AM Russell George AM
Julie James AM Mark Reckless AM
Jenny Rathbone AM Suzy Davies AM
Vikki Howells AM Darren Millar AM
Lynne Neagle AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Rebecca Evans AM Leanne Wood AM
Vaughan Gething AM Michelle Brown AM
John Griffiths AM Paul Davies AM
Mandy Jones AM Janet Finch-Saunders AM
Hannah Blythyn AM Bethan Sayed AM
Mark Drakeford AM Dai Lloyd AM
Kirsty Williams AM Nick Ramsay AM
Mick Antoniw AM Angela Burns AM
Lesley Griffiths AM
David Rees AM
Joyce Watson AM
Lee Waters AM
Hefin David AM
Rhianon Passmore AM
Mike Hedges AM
Jayne Bryant AM

NDM6697 - Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6697 - United Kingdom Independence Party debate: Motion as amended

O blaid / For: 44 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 0
Jane Hutt AM Mohammad Asghar (Oscar) AM
Mandy Jones AM Mark Isherwood AM
Mike Hedges AM Nick Ramsay AM
Rebecca Evans AM David Melding AM
Lee Waters AM Darren Millar AM
Jack Sargeant AM Angela Burns AM
Simon Thomas AM Janet Finch-Saunders AM
Dai Lloyd AM Paul Davies AM
Eluned Morgan AM Mark Reckless AM
Michelle Brown AM Suzy Davies AM
Jayne Bryant AM Russell George AM
Leanne Wood AM Andrew RT Davies AM
Hefin David AM
Julie Morgan AM
Llyr Gruffydd AM
Siân Gwenllian AM
Kirsty Williams AM
Joyce Watson AM
Lynne Neagle AM
Hannah Blythyn AM
Neil McEvoy AM
Jeremy Miles AM
David J Rowlands AM
Ken Skates AM
Vaughan Gething AM
John Griffiths AM
Jenny Rathbone AM
Huw Irranca-Davies AM
Vikki Howells AM
Julie James AM
Dawn Bowden AM
Gareth Bennett AM
Mark Drakeford AM
Carwyn Jones AM
Rhianon Passmore AM
Lesley Griffiths AM
Adam Price AM
David Rees AM
Alun Davies AM
Mick Antoniw AM
Bethan Sayed AM
Neil Hamilton AM
Dafydd Elis-Thomas AM
Caroline Jones AM

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru