Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OPIN-2019-0140 Brwydro dros Ddechrau Teg ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/10/2019

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn nodi bod hyd at 1 o bob 5 mam ac 1 o bob 10 tad yn y DU yn profi problemau iechyd meddwl amenedigol, sef un o brif achosion marwolaethau mamol yn y DU.

2. Yn pryderu nad yw pawb yn cael y gefnogaeth iawn yng Nghymru.

3. Yn croesawu ymgyrch NSPCC, sydd â'r nod o sicrhau mynediad cyfartal at gymorth iechyd meddwl amenedigol i rieni, lle bynnag y maent yn byw.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu buddsoddiad i sicrhau bod pob bwrdd iechyd yn darparu gwasanaethau arbenigol sy'n bodloni safonau cenedlaethol, a bod darpariaeth uned hygyrch i famau a babanod ar gael yng Nghymru.

Tanysgrifwyr

Dai Lloyd Gorllewin De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 10/10/2019
Darren Millar Gorllewin Clwyd
Tanysgrifiwyd ar: 02/10/2019
David Melding Canol De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 09/10/2019
Huw Irranca-Davies Ogwr
Tanysgrifiwyd ar: 07/10/2019
Jack Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 08/10/2019
Lynne Neagle Torfaen
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Llyr Gruffydd Gogledd Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Tanysgrifiwyd ar: 11/10/2019
Mohammad Asghar Dwyrain De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Neil McEvoy Canol De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Paul Davies Preseli Sir Benfro
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Rhun ap Iorwerth Ynys Môn
Tanysgrifiwyd ar: 08/10/2019
Suzy Davies Gorllewin De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 07/10/2019
Vikki Howells Cwm Cynon
Tanysgrifiwyd ar: 07/10/2019

Dysgu am Senedd Cymru