Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OPIN-2019-0139 SADS - Mae'n Helpu i Archub Bywydau (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/10/2019

Mae'r Cynulliad hwn:

a) yn cydnabod gwaith SADS UK o ran achub bywydau a darparu offer meddygol i atal marwolaeth sydyn y galon yn gynnar;

b) yn cydnabod bod yr elusen wedi ariannu swyddog diffibriliwr mynediad cyhoeddus yng ngogledd Cymru i helpu i wella cyfraddau goroesi ataliad y galon y tu allan i'r ysbyty;

c) yn cydnabod y gall cyflyrau cardiaidd a allai fod yn angheuol effeithio ar bobl ifanc a phlant.

Tanysgrifwyr

Darren Millar Gorllewin Clwyd
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
David J. Rowlands Dwyrain De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
David Melding Canol De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
David Rees Aberafan
Tanysgrifiwyd ar: 04/10/2019
Janet Finch-Saunders Aberconwy
Tanysgrifiwyd ar: 15/10/2019
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Tanysgrifiwyd ar: 21/10/2019
Llyr Gruffydd Gogledd Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 15/10/2019
Mark Isherwood Gogledd Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
Mohammad Asghar Dwyrain De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 03/10/2019
Paul Davies Preseli Sir Benfro
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
Suzy Davies Gorllewin De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 14/10/2019
Vikki Howells Cwm Cynon
Tanysgrifiwyd ar: 07/10/2019

Dysgu am Senedd Cymru