Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OPIN-2019-0135 Fair Tax Week (6-14 July) and Tax Justice Sunday (7 July) (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2019

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn croesawu wythnos y Dreth Deg a Sul Cyfiawnder Treth sy'n dathlu cwmnïau/sefydliadau sy'n falch o dalu eu cyfran deg o dreth.

2. Yn mynegi pryder bod biliynau o bunnoedd ar goll o bwrs y wlad bob blwyddyn oherwydd osgoi talu'r dreth gorfforaeth.

3. Yn credu bod hyn yn achosi niwed oherwydd:

a) ni all busnesau bach gystadlu;

b) mae'n cyfrannu at anghydraddoldeb;

c) mae cwmnïau'n chwarae yn ôl eu rheolau eu hunain; a

d) mae llai o arian ar gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

4. Yn annog busnesau lleol yng Nghymru i ddod yn rhan o fudiad trethu teg, gan arwain ar arfer cyfrifol, i newid ein tirwedd drethi er gwell.

Tanysgrifwyr

David Rees Aberafan
Tanysgrifiwyd ar: 15/07/2019
Dawn Bowden Merthyr Tudful a Rhymni
Tanysgrifiwyd ar: 09/07/2019
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Tanysgrifiwyd ar: 09/07/2019
Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Tanysgrifiwyd ar: 10/07/2019
Vikki Howells Cwm Cynon
Tanysgrifiwyd ar: 05/07/2019

Dysgu am Senedd Cymru