Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

06/12/2023

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

OQ60367 Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2023

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i effaith digwyddiadau tywydd eithafol wrth ddyrannu arian i awdurdodau lleol?

Climate change and related weather events are a concern across Wales. Local authorities have statutory functions to deal with emergencies and are required to plan accordingly. We have protected the unhypothecated revenue funding for local authorities this year and in our last two budgets. 

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar - 07/12/2023
 
OQ60381 Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cynorthwyo byrddau'r GIG i leihau eu diffygion?

I regularly engage in bilateral meetings with the Minister for Health and Social Services. Protecting front-line services like our NHS is a priority for this Government. This was demonstrated in the additional £425 million allocated to support the NHS this financial year, and will also be reflected in next month’s budget.

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar - 07/12/2023