Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

05/12/2023

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Prif Weinidog

OQ60356 Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â nifer yr adeiladau gwag yn Abertawe?

We are supporting local authorities to bring empty buildings in town and city centres back into use through our £125 million Transforming Towns regeneration programme. We also support local authorities seeking to use enforcement powers to tackle problems associated with empty buildings.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 06/12/2023
 
OQ60382 Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r sector diwylliannol yng Nghymru?

We are continuing to support the cultural sector in Wales, in line with the commitments outlined in the programme for government and co-operation agreement.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 06/12/2023
 
OQ60390 Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau meddygon teulu yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

We have substantially increased the number of GP trainees and direct patient care staff, improving access to services. We continue to work with health boards and the profession to ensure a safe and sustainable future for general practice in local communities across Wales.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 06/12/2023
 
OQ60396 Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Beth yw cynllun y Llywodraeth ar gyfer sicrhau diogelwch safleoedd gwenwynig ôl-ddiwydiannol yn Nwyrain De Cymru?

The Welsh Government is committed to ensuring our communities are safe. We continue to work with our local authorities and other partners to ensure that the necessary regulatory regimes are in place and are implemented. In the first instance, the responsibility for the safety of sites rests with the individual landowners.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 06/12/2023