Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

22/11/2023

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Gweinidog yr Economi

OQ60299 Wedi’i gyflwyno ar 15/11/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi prosiectau cysylltedd digidol yng Ngogledd Cymru?

In addition to delivering a range of projects and schemes across north Wales including our £56 million broadband roll out, Access Broadband Cymru and Local Broadband Fund schemes we also work with UK Government and Ambition North Wales projects to improve digital connectivity across the region.

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar - 23/11/2023

Cwestiynau ar gyfer - Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

OQ60269 Wedi’i gyflwyno ar 15/11/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ran argaeledd therapïau ar gyfer plant â ffibrosis systig yn Sir Ddinbych?

The cystic fibrosis treatments Kaftrio, Symkevi, Orkambi and Kalydeco are all routinely available in Wales for all their licensed indications. This is in accordance with the commercial access agreement reached between the Welsh Government and the manufacturer, Vertex Pharmaceuticals in 2020. 

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar - 23/11/2023