Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

21/11/2023

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Prif Weinidog

OQ60288 Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau nifer y cyn-garcharorion sy'n cysgu allan yng Nghymru, sydd wedi codi 210 y cant ers 2022 yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder?

Welsh Government introduced regulations last year to add an 11th category of priority need to ensure no-one is forced to sleep rough in Wales. In October we published our White Paper on ending homelessness, which includes an extensive list of proposals aimed at preventing homelessness amongst those leaving prison.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 21/11/2023
 
OQ60296 Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad am nifer y bobl sy’n manteisio ar raglen frechu’r gaeaf yn erbyn feirysau anadlol?

More than 1.2 million vaccinations have been delivered so far this season in Wales.  I’m pleased to report that uptake continues to be steady amongst the over 65s, however, I am concerned that younger adults in clinical risk groups have been slower to come forward. 

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 21/11/2023
 
OQ60304 Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2023

Beth yw strategaeth y Llywodraeth ar gyfer sicrhau diogelwch safleoedd ôl-ddiwydiannol?

The Welsh Government is committed to ensuring our communities are safe and we continue to work with our local authorities and other partners to ensure that appropriate regulatory regimes are in place. In the first instance, the responsibility for the safety of these sites rests with the individual landowners.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 21/11/2023
 
OQ60309 Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) a gynhaliwyd yn 2021?

Mae Gweinidogion wrthi’n ystyried canfyddiadau'r adolygiad diweddar ar Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) a'r camau nesaf posib.  Ar ôl iddynt orffen ystyried, bydd datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyhoeddi.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 21/11/2023