Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

14/11/2023

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Prif Weinidog

OQ60253 Wedi’i gyflwyno ar 09/11/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am system Metro De Cymru?

Working with Transport for Wales, we continue to develop metro systems for south-east Wales and Swansea bay to deliver safe, accessible and affordable public transport. This work will inform regional transport plans, which are due to be submitted to the Welsh Government by the end of March 2025.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 15/11/2023
 
OQ60258 Wedi’i gyflwyno ar 09/11/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y cynnydd mewn tagfeydd traffig yn ne-ddwyrain Cymru ar drigolion lleol?

'Llwybr Newydd' and our national transport delivery plan set out our approach to addressing congestion across Wales. In the south-east, we are taking forward ambitious projects including the core Valley line enhancements and five new rail stations on the south Wales main line.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 15/11/2023
 
OQ60259 Wedi’i gyflwyno ar 09/11/2023

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith bosibl ar Gymru yn sgil diddymu'r rhestr o alwedigaethau lle ceir prinder, fel yr argymhellwyd yn ddiweddar gan y Pwyllgor Cynghori ar Fudo?

On 2 November, the Welsh Government wrote to the Migration Advisory Committee to express our concerns that abolition of the shortage occupation list would disadvantage key sectors in Wales. Used effectively, the list can attract overseas workers into areas experiencing shortages and help create a flexible labour market.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 15/11/2023
 
OQ60261 Wedi’i gyflwyno ar 09/11/2023

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant lled-ddargludyddion yng Nghymru?

As one of our key economic strengths, the Welsh Government remains committed to supporting the growth of the semiconductor industry. With global demand for semiconductors set to explode in the coming years, I welcome last week’s announcement that Vishay Intertechnology is investing in the thriving semiconductor cluster in Newport.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 15/11/2023