Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 22/11/2018 i'w hateb ar 27/11/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ52981 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu ffyniant economaidd yng Ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52990 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd mewn ymateb i adroddiad Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru 2018, 'A yw Cymru'n decach?'?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53016 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar wella signal ffonau symudol yng nghanolbarth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53014 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa gamau diweddar y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i leihau cyfraddau ysmygu yng Nghymru?

5
OAQ52980 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio canabis at ddibenion meddyginiaethol?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53018 (w) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effeithiolrwydd gofal iechyd yn y gymuned yng Ngogledd Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52994 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i leddfu tagfeydd yng Nghasnewydd a'r cyffiniau?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52997 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i fabwysiadu terfynau ansawdd aer Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer allyriadau o ronynnau?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52998 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am seilwaith trafnidiaeth gogledd Cymru?

10
OAQ53005 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran datblygu strategaeth ar gyfer mynd i'r afael â chaethiwed i hapchwarae yng Nghymru?

11
OAQ53017 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith Rhentu Doeth Cymru ar wella ansawdd llety rhent?

12
OAQ52984 (w) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ein diweddaru ar gynllun ffordd osgoi Bontnewydd, yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Mai y bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen?

13
OAQ52989 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith yr economi gig yng Nghymru?

14
OAQ52991 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r gost o ddod ag Aston Martin Lagonda i Gymru?

15
OAQ53001 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r datganiad a wnaed gan rapporteur y Cenhedloedd Unedig, yr Athro Phillip Alston, yn dilyn ei ymweliad â'r DU?

Dysgu am Senedd Cymru