Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 19/04/2018 i'w hateb ar 24/04/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ52037 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth o wasanaethau dementia yn ne-ddwyrain Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52054 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i adeiladwyr tai bach a chanolig eu maint?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52058 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am berchnogaeth gyhoeddus o eiddo manwerthu a masnachol?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52064 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran atal unigrwydd ac unigedd cymdeithasol?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52056 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiwylliant y gweithle yn Llywodraeth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52055 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fwriad Llywodraeth Cymru i ehangu gwasanaeth bysiau TrawsCymru ymhellach?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52022 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am nifer y bobl yng Nghymru sydd â diabetes math 2?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52019 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi ysgolion gwledig yng Nghanol De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ52034 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd dinasoedd Cymru i ddatblygiad yr economi?

Gweld yn y trawsgrifiad
10
OAQ52061 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael cyfle cyfartal mewn bywyd?

Gweld yn y trawsgrifiad
11
OAQ52062 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i Gymru yn sgil y datblygiadau diweddaraf ynghylch ymadawiad y DU â’r UE?

12
OAQ52059 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod plant yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y pedwerydd chwyldro diwydiannol?

13
OAQ52057 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am unedau ffermio dofednod dwys yng Nghymru?

14
OAQ52053 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio caffael cyhoeddus i ddiogelu a chreu swyddi?

15
OAQ52052 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o effaith cyflwyno’r Credyd Cynhwysol ar lefelau tlodi plant yng Nghwm Cynon?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru