Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 18/10/2018 i'w hateb ar 23/10/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ52839 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi ac annog gweithio hyblyg yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ52834 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa drafodaethau diweddar y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch integreiddio gofal cymdeithasol ac iechyd yng ngorllewin Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ52836 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu a hyrwyddo hawliau pobl ag anableddau yng Nghanol De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ52808 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i wella canlyniadau canser yr ysgyfaint dros y 12 mis nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ52833 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella hawliau plant yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ52838 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd safleoedd hanesyddol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ52832 (w) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol y bont rheilffordd ar draws yr A5114 yn Llangefni?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ52820 (w) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y setliad llywodraeth leol diweddar?

9
OAQ52805 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran gwella'r seilwaith trafnidiaeth yn Sir Fynwy?

10
OAQ52816 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Sut y bydd Parc Rhanbarthol arfaethedig y Cymoedd o fudd i economi Islwyn?

11
OAQ52835 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r goblygiadau i Gymru o'r cyfarfod rhwng Llywodraeth y DU ac arweinwyr yr UE ym Mrwsel ar 17 Hydref 2018?

12
OAQ52804 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu economaidd yn ne-ddwyrain Cymru?

13
OAQ52840 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith Brexit heb fargen ar wasanaethau iechyd?

14
OAQ52809 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector addysg bellach yng Ngogledd Cymru?

15
OAQ52813 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o lwyddiant polisïau Llywodraeth Cymru o ran lliniaru amddifadedd?

Dysgu am Senedd Cymru