Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 17/01/2019 i'w hateb ar 22/01/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ53273 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o'r rheswm pam mae'r gyfradd ymosodiadau rhyw yn uwch yng Nghymru na'r nifer cyfartalog ar gyfer y DU?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53272 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ffigurau sy'n dangos mai yng Nghymru y mae'r gyfradd garcharu uchaf yng ngorllewin Ewrop?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53276 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y gyfradd o droseddwyr yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53269 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ysgafnhau tagfeydd traffig o amgylch Casnewydd?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53227 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i wella'r sffêr cyhoeddus yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53239 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU ac eraill o ran datblygu cynlluniau ar gyfer ffordd osgoi Cas-Gwent?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53267 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi eu cael yng ngoleuni ffigurau sy'n dangos mai yng Nghymru y mae'r gyfradd garcharu uchaf yng ngorllewin Ewrop?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53275 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwella iechyd y cyhoedd yng Ngorllewin De Cymru?

9
OAQ53231 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i wella amodau gwaith ar gyfer athrawon?

10
OAQ53248 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi gwaith adfywio canol trefi a dinasoedd?

11
OAQ53252 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo perchentyaeth?

12
OAQ53226 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth ar gyfer y rhai a oedd yn arfer derbyn grant byw'n annibynnol Cymru?

13
OAQ53274 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed yn Islwyn?

14
OAQ53270 (w) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn ymateb i'r cyhoeddiad diweddar ynghylch Wylfa Newydd?

15
OAQ53268 (w) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun twf y gogledd?

Dysgu am Senedd Cymru