Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 15/03/2018 i'w hateb ar 20/03/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ51929 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Yn dilyn ei daith ddiweddar i UDA, pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i annog y Cymry ar wasgar i ymgysylltu ymhellach?

2
OAQ51954 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ansicrwydd bwyd yng Nghymru?

3
OAQ51965 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Pa gymorth pellach y gall Llywodraeth Cymru ei roi i addysg uwch yng Nghymru?

4
OAQ51966 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu rhan amser i oedolion?

5
OAQ51924 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol mewn ysbytai yng Nghymru?

6
OAQ51955 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o Ddeddf Lobïo (Yr Alban) 2016, a sut y gellir rhoi trefniadau tebyg ar waith yng Nghymru?

7
OAQ51958 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am uwchraddio'r rhwydweithiau ffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

8
OAQ51964 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i wella iechyd plant yng Nghymru?

9
OAQ51959 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog roi manylion y cyllid a ddyrennir i addysg yng Nghymru?

10
OAQ51960 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd profion mp-MRI i gleifion yng ngogledd Cymru?

11
OAQ51926 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o gyflenwi addasiadau i dai yng Nghymru?

12
OAQ51957 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr angen am dai yng nghymoedd de Cymru?

13
OAQ51920 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys y GIG yng Nghanol De Cymru?

14
OAQ51962 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi datblygu economaidd yng Nghasnewydd?

15
OAQ51935 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu lefelau beicio yn y Rhondda?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru