Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 12/03/2020 i'w hateb ar 17/03/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ55242 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am recriwtio i'r GIG yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ55276 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weledigaeth strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economaidd ym Mlaenau'r Cymoedd?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ55250 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau diagnosis cynnar o ganser yng Nghymru?

4
OAQ55255 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y coronafeirws yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ55245 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth i bobl â chyflyrau niwro-amrywiol yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ55243 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion Llywodraeth Cymru i gadw coed iach yng Ngorllewin Caerdydd?

7
OAQ55274 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella safonau lles ar gyfer cŵn yn Islwyn?

8
OAQ55251 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyflwyno trethi newydd yng Nghymru?

9
OAQ55266 Tynnwyd yn ôl (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau nifer y damweiniau ar yr M4 o amgylch Casnewydd?

10
OAQ55275 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

Sut y mae'r Prif Weinidog yn sicrhau bod gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn hyrwyddo cymunedau caredicach?

Gweld yn y trawsgrifiad
11
OAQ55277 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru?

12
OAQ55265 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarpariaeth gofal dwys yng Nghymru?

Dysgu am Senedd Cymru