Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 05/12/2018 i'w hateb ar 12/12/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Comisiwn y Cynulliad

1
OAQ53106 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/12/2018

A wnaiff y Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am Senedd Ieuenctid Cymru?