Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 03/01/2019 i'w hateb ar 08/01/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ53120 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithredu cynlluniau datblygu lleol yng Nghanol De Cymru?

 
2
OAQ53116 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu canllawiau i gefnogi awdurdodau lleol yn y gwaith o asesu ceisiadau cynllunio ar gyfer unedau dofednod dwys?

 
3
OAQ53114 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Faint o dai cyngor y mae'r Prif Weinidog yn disgwyl y caiff eu hadeiladu yn y flwyddyn ariannol 2019/20?

 
4
OAQ53136 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Beth yw blaenoriaethau'r Prif Weinidog ar gyfer economi Cymru?

 
5
OAQ53155 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynnal cymunedau gwledig?

 
6
OAQ53141 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Pa bwerau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol Caerdydd rhag datblygwyr?

 
7
OAQ53147 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i hyrwyddo mynediad cyhoeddus am ddim at ddŵr yfed dros y 12 mis nesaf?

 
8
OAQ53160 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i helpu pobl allan o ddigartrefedd?

 
9
OAQ53159 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi presennol Llywodraeth Cymru ar ffordd liniaru'r M4?

 
10
OAQ53133 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

Pryd y mae'r Prif Weinidog yn bwriadu cyhoeddi rhaglen lywodraethu newydd?

 
11
OAQ53151 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol y stryd fawr yng Nghymru?

 
12
OAQ53121 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiwygio etholiadol o fewn llywodraeth leol?

 
13
OAQ53157 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu rhanbarthol?

 
14
OAQ53158 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gyrff ymchwil polisi annibynnol yng Nghymru?

 
15
OAQ53156 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion i gefnogi democratiaeth leol?