Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 30/01/2020 i'w hateb ar 04/02/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ55044 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y diwygiadau i gymorth i fyfyrwyr mewn prifysgolion?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ55025 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi plant sydd mewn tlodi yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ55028 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi adfywio trefi yng Nghymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ55057 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyfforddi a recriwtio ymgynghorwyr meddygol ar gyfer ysbytai?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ55058 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu'r gronfa gofal integredig?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ55023 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth ar gyfer damweiniau ac achosion brys yng Nghanol De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ55041 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch statws cyfansoddiadol Cymru o fewn y Deyrnas Unedig?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ55063 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau darpariaeth ddigonol o wasanaethau meddygon teulu yn Nwyrain De Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ55062 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer twristiaeth yng Nghymru?

10
OAQ55038 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio a hyfforddi deintyddion?

11
OAQ55034 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A yw'r Prif Weinidog wedi asesu sut y gallai cymhwyso'r un trothwy ardrethi busnes â Lloegr fod o fudd i'r stryd fawr yng Nghymru?

12
OAQ55061 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau unedau mân anafiadau yng Nghymru?

Dysgu am Senedd Cymru