OQ56383 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector tai ym Mhreseli Sir Benfro?