Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ54563 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/10/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch sicrhau bod cyrff addysg yng Nghymru yn cael digon o arian, cyn cyhoeddi cyllideb Llywodraeth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad

Dysgu am Senedd Cymru