Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ54516 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/10/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol o ran darparu dyraniad cyllideb ychwanegol i ariannu awdurdodau lleol?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru