Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ54511 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/10/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried amcanion polisi ehangach wrth bennu cyllidebau rhaglenni i'r dyfodol?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru