Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ54244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i gefnogi ffermwyr Cymru yn y deuddeg mis nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad

Dysgu am Senedd Cymru