Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ53884 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2019

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i brosiectau seilwaith lleol wrth ddyrannu'r gyllideb?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru