Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7230 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 14/01/2020 I'w drafod ar 21/01/2020

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Rhagfyr 2019.

Dysgu am Senedd Cymru