Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7216 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 03/12/2019 I'w drafod ar 10/12/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Orchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Tachwedd 2019.   

Dysgu am Senedd Cymru