Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7162 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 09/10/2019 I'w drafod ar 16/10/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod treth gyngor yn cael ei thalu ar ail gartrefi.

Dysgu am Senedd Cymru