Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7161 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 09/10/2019 I'w drafod ar 16/10/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Gorffennaf 2019.

Nodyn: Gosodwyd ymatebion Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Hydref 2019.

Dysgu am Senedd Cymru