Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7155 - Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

Wedi’i gyflwyno ar 01/10/2019 I'w drafod ar 16/10/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar ddefnyddio plastigau untro.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) lleihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro yn seiliedig ar yr arferion a'r ymchwil rhyngwladol gorau, a fyddai'n sefydlu Cymru fel arweinydd byd o ran lleihau gwastraff plastig;

b) cyflwyno trethi ac ardollau priodol er mwyn lleihau'n sylweddol y gwaith o gynhyrchu plastigau untro yng Nghymru a'r defnydd ohonynt;

c) cyflwyno cynllun gweithredu trawslywodraethol gan gynnwys cyfres gynhwysfawr o fesurau i leihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro;

d) pennu targedau a cherrig milltir ar gyfer lleihau plastigau untro penodol.

Cefnogwyr

Alun Davies Blaenau Gwent
Cefnogwyd ar: 02/10/2019
Andrew R.T. Davies Canol De Cymru
Cefnogwyd ar: 02/10/2019
David J. Rowlands Dwyrain De Cymru
Cefnogwyd ar: 14/10/2019
David Rees Aberafan
Cefnogwyd ar: 07/10/2019
Dawn Bowden Merthyr Tudful a Rhymni
Cefnogwyd ar: 07/10/2019
Delyth Jewell Dwyrain De Cymru
Cefnogwyd ar: 02/10/2019
Hefin David Caerffili
Cefnogwyd ar: 02/10/2019
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Cefnogwyd ar: 02/10/2019
Jenny Rathbone Canol Caerdydd
Cefnogwyd ar: 15/10/2019
Mark Isherwood Gogledd Cymru
Cefnogwyd ar: 14/10/2019
Neil McEvoy Canol De Cymru
Cefnogwyd ar: 08/10/2019
Rhianon Passmore Islwyn
Cefnogwyd ar: 02/10/2019
Vikki Howells Cwm Cynon
Cefnogwyd ar: 07/10/2019

Dysgu am Senedd Cymru