Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7136 - Dadl yr Cynulliad/Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 11/09/2019 I'w drafod ar 18/09/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.5:

1. Yn sefydlu Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

2. Yn cytuno mai cylch gwaith y Pwyllgor yw archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

3. Yn cytuno y caiff y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol.

Senedd sy'n Gweithio i Gymru​ - Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru