Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7134 - Dadl y Cynulliad

Wedi’i gyflwyno ar 11/09/2019 I'w drafod ar 18/09/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii), yn cytuno y dylai trafodion Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gael eu hystyried gan Bwyllgor o’r Cynulliad Cyfan.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru