Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7132 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 10/09/2019 I'w drafod ar 18/09/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar wasanaethau endosgopi yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Ebrill 2019.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2019.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru