Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7126 - Dadl y Cynulliad

Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019 I'w drafod ar 17/07/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â pharagraff 8 (8) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006:

Yn nodi'r Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 10 Gorffennaf 2019.

Dysgu am Senedd Cymru