Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7053 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 14/05/2019 I'w drafod ar 22/05/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Ddeiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Mawrth 2019.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Mai 2019.

Dysgu am Senedd Cymru