Cynulliad Cenedlaethol Cymru

:
:
:
Dangos 16 Allan o 650
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
05/04/2019 09:31 Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
04/04/2019 10:00 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
04/04/2019 09:31 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
04/04/2019 09:30 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
04/04/2019 09:30 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
03/04/2019 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
03/04/2019 09:32 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
03/04/2019 09:31 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
03/04/2019 09:30 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
02/04/2019 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
02/04/2019 09:00 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
01/04/2019 14:01 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
01/04/2019 13:33 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
01/04/2019 11:00 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
27/03/2019 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
27/03/2019 09:45 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru