Cynulliad Cenedlaethol Cymru

:
:
:
Dangos 16 Allan o 445
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
17/10/2018 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
16/10/2018 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
15/10/2018 14:30 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
15/10/2018 13:21 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
15/10/2018 09:45 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/10/2018 13:30 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/10/2018 11:00 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/10/2018 09:47 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/10/2018 09:30 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/10/2018 09:02 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/10/2018 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
10/10/2018 09:31 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/10/2018 09:30 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
10/10/2018 09:30 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
09/10/2018 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
09/10/2018 09:00 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru