Cynulliad Cenedlaethol Cymru

:
:
:
Dangos 16 Allan o 343
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
14/06/2018 09:30 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
13/06/2018 01:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
13/06/2018 10:31 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
13/06/2018 09:16 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
13/06/2018 09:00 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
12/06/2018 01:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
11/06/2018 02:30 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/06/2018 02:06 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
11/06/2018 02:01 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/06/2018 09:45 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/06/2018 09:32 Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/06/2018 09:17 Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
06/06/2018 01:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
06/06/2018 09:33 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
06/06/2018 09:30 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
05/06/2018 01:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Dim Pleidleisiau
Gweld mwy

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru