Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78674 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/08/2019

Pa wybodaeth sydd ar gael am ddibynadwyedd pwyntiau gwefru ceir trydan sydd wedi'u gosod ar safleoedd a gaiff eu rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru