Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78673 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/08/2019

Faint o bwyntiau gwefru ceir trydan sydd i'w cael mewn safleoedd a gaiff eu rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n weithredol ar hyn o bryd?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru