Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78579 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am benderfyniad rhai awdurdodau lleol i roi terfyn ar gaffael nwyddau o diriogaethau sydd wedi'u meddiannu, a nodi a yw Llywodraeth Cymru wedi darparu unrhyw ganllawiau i awdurdodau lleol sy'n ystyried penderfyniadau tebyg?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru