Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78578 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2019

A wnaiff y Gweinidog esbonio pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i sicrhau bod y cwmnïau y mae'n caffael nwyddau a gwasanaethau ganddynt, ac yn darparu cymorth cyllidol iddynt, yn parchu hawliau dynol?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru