Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78577 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2019

A wnaiff y Gweinidog esbonio polisi Llywodraeth Cymru o ran caffael gan fusnesau sy'n prynu nwyddau o diriogaethau sydd wedi'u meddiannu yn Israel, a darparu rhestr o nwyddau a gaffaelir sy'n tarddu o'r ardaloedd hynny?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru