Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78559 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a all byrddau iechyd alluogi cartrefi gofal i gynnal clinigau therapi mewnwythiennol cymunedol?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru