Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78136 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/04/2019

Oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i sefydlu cynllun gweithredu cenedlaethol i sicrhau bod pobl yng Nghanol De Cymru, sy'n byw gyda Dystonia, yn cael y driniaeth iawn ar yr amser iawn?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru