Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78132 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/04/2019

Ymhellach i'r ymrwymiad, yn natganiad ysgrifenedig y Prif Weinidog ar 4 Ebrill 2019, i gyhoeddi adroddiad yr ymchwiliad i ryddhau gwybodaeth heb ganiatâd, a wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau a oes mwy nag un rhan i'r adroddiad ac, os felly, y bydd pob rhan o'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Wedi'i ateb ar 18/04/2019

As set out in my Written Statement of 4 April, it is my intention to publish the leak inquiry report following the conclusion of the coroner’s inquest.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru