Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78015 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2019

A wnaiff y Gweinidog ddarparu tystiolaeth i gefnogi sylwadau a wnaeth y Dirprwy Weinidog ar 12 Mawrth 2019 bod y cynllun prentisiaeth yn Lloegr yn dirywio'n gyflym a bod nifer y dechreuwyr yng Nghymru wedi cynyddu?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Wedi'i ateb ar 22/03/2019

In Wales, we are on track to meet our commitment to deliver a minimum of 100,000 all-age, high quality apprenticeships by the end of this Assembly.  We have delivered 56,635 apprenticeship starts against this target between May 2016 and July 2018, as published by statswales.  The number of starts increased by 30 per cent in 2017/18 compared with the previous academic year.

In contrast, the position in England is somewhat different. Full details can be found in the National Audit Office’s Apprenticeship Programme report published on 6 march 2019: https://www.nao.org.uk/report/the-apprenticeships-programme/.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru