Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78011 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gydag awdurdodau addysg lleol ynghylch ysgolion a fydd yn methu â gosod cyllideb gytbwys yn 2019/20?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Addysg Wedi'i ateb ar 18/03/2019

I have had numerous discussions with Local Authorities with regards to their budget setting processes. However, it remains the case that individual Local Authorities are responsible for setting school budgets. The Welsh Government does not normally intervene directly in the management of school budgets. Local authorities are expected to work with schools to ensure school funding arrangements are effective in supporting and raising the achievement of all learners, regardless of their needs.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru