Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78007 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2019

Yn dilyn digwyddiad Cyswllt Ffermio diweddar ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a oedd yn cynghori ffermwyr ynghylch gwneud treth yn ddigidol a gofynnwyd ai Llywodraeth Cymru fydd yn darparu hyfforddiant i ffermwyr ar y mater hwn, a fydd Llywodraeth Cymru yn cymryd y cam nesaf ac yn darparu hyfforddiant perthnasol i ffermwyr?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru