Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ78007 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2019

Yn dilyn digwyddiad Cyswllt Ffermio diweddar ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a oedd yn cynghori ffermwyr ynghylch gwneud treth yn ddigidol a gofynnwyd ai Llywodraeth Cymru fydd yn darparu hyfforddiant i ffermwyr ar y mater hwn, a fydd Llywodraeth Cymru yn cymryd y cam nesaf ac yn darparu hyfforddiant perthnasol i ffermwyr?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 26/03/2019

I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the internet.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru