Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77886 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/02/2019

Ymhellach i WAQ77030, beth oedd canlyniadau'r broses gaffael o ran ble y disgwylir i gyflenwyr eu blaenoriaethu a'u cyrraedd?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru